Newsletter
Careers
16487-1.jpg

Gümrük antreposu, gümrük mevzuatına tabi eşyaların belirli koşullar altında gümrük gözetiminde saklandığı yerlerdir. İthal etmek istediğiniz eşyanın Türkiye’ye gelmesi durumunda, bazen ithalat işlemlerini ertelemek veya diğer prosedürleri tamamlamak için bir süre beklemek isteyebilirsiniz. Bu tür durumlarda, eşyanızı gümrük antreposuna yerleştirebilirsiniz.

Örneğin:

  • Gümrük vergilerini ödemeyi ertelemek isteyebilirsiniz, böylece eşyanız serbest dolaşıma alındığında vergileri ödersiniz.
  • İthalat için gereken izin belgesini almak için ek süreye ihtiyacınız olabilir.
  • Eşyanızın hatalı veya eksik olduğunu fark edebilir ve düzeltmeleri yapmadan önce eşyayı geri iade etmek isteyebilirsiniz.
  • Eşyanızı ithalat işlemlerini tamamlamadan önce depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak isteyebilirsiniz.

Gümrük antreposu, bu tür durumlar için gümrük gözetimi altında eşyanın saklandığı yerlerdir. İşletme sahibine “antrepo işleticisi” denir ve eşyanın gümrük beyanını yapacak kişiye veya bu kişinin haklarını devredeceği kişiye “kullanıcı” adı verilir.