Newsletter
Careers

Karya Antrepo ve Lojistik

İHRACAT

Karya Antrepo ve Lojistik

İhrcat


İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir. Yekba Group olarak verdiğimiz ihracat hizmetleri şunlardır:


 1. İhraç edilecek ürünler için fizibilite çalışması yapılması.
 2. Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici Vergi gibi ticaret rejimlerinin uygulanması.
 3. A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi gibi belgelerin düzenlenmesi ve gerekli konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması.
 4. Sağlık sertifikası ve kontrol belgesi düzenlenmesi, izinlerin alınması.
 5. İhracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması, gerektiğinde.
 6. Yüklenen araçların gümrük işlemlerinin takibi ve koordinasyonu.
 7. Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen belgelerin bankaya veya alıcıya iletilmesi.
 8. İhraç edilecek ürünler için gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
 9. Düzenlenen belgelerin taşıyıcı firmaya teslim edilmesi.
 10. Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
 11. Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması ve evrakların işlemlerinin tamamlanması.
 12. Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ve diğer evrakların ihracatçıya teslim edilmesi.

DİĞER HİZMETLER


İLETİŞİME GEÇ

Tel: +90 216 394 50 90
Tel: +90 216 394 53 94


Nasıl yardımcı olabiliriz?

Karya Antrepo hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki butona tıklayarak irtibat kurabilirsiniz.