Newsletter
Careers
Screenshot_2-1200x618.jpg

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD), sınıra yakın konumu nedeniyle gümrükleme ve lojistik sektörü açısından önem taşıyan Güney Anadolu’da kamu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci başkanlığındaki GAİD heyeti, bölge ekonomisinin kalbinin attığı Gaziantep ve Hatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet; GAP Gümrük ve Dıș Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Gaziantep Ticaret Odası Bașkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası önceki Bașkanlarından Eyüp Bartık, İskenderun Gümrük Müdürü Ömer Kuru, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı Levent Yılmaz ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı Hikmet Çinçin’i ziyaret ederek GAİD’in faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Görüșmelerde Türkiye’de yerleșik antrepo ișletmelerinin sıkıntılarına değinilirken, yașanılan sorunların çözümü noktasında ortak çalıșmalar yürütülebileceği belirtildi. Güney Anadolu görüșmeleri kapsamında, bölgedeki antrepo ișletmecileri de ziyaret edildi.

Ziyaretlerde; GAİD Bașkanı Cavit Değirmenci, Bașkan Yardımcıları Ahmet Dilik, Murat Doğan, Gökhan Ergüner, Genel Sekreter Selçuk Yılmaz, GAİD Üyesi Emre Andiç ile GAİD Dernek Yöneticisi Tuğba Albayrak hazır bulundu


Emre-Beyazit-Andic.jpg

Yekba Group Kurucusu Emre Beyazıt Andiç ile bir araya geldiğimiz Kasım sayımızda, 27 Ekim tarihinde açılışını gerçekleştirerek sektörle buluşturdukları yeni yatırımları Karya Antrepo’nun teknik özelliklerini ve hem Yekba Group’a hem de sektöre neler kazandıracağı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.


 

Emre-Beyazıt-Andiç2019  yılında faaliyetlerine başlayan Yekba Group, bu tarihten itibaren ilk zamanlar Muratbey ve Ambarlı Gümrüğü’ne bağlı antrepolara ve serbest depolara, gümrüklü malların depolama hizmetlerinde çalışmalar yürüterek sektörde yer alıyor. Gümrüklü malların depolanması ve gümrüklü mallara paralel serbest depolama hizmeti de veren Yekba Group, bünyesinde ağırlıklı olarak yurt içi gümrük ve limanlara bağlı olarak millileşme öncesi ürünlerin depolama hizmetini sunuyor.
Kasım sayımızda dergimizde ağırladığımız Yekba Group Kurucusu Emre Beyazıt Andiç, firmalarının antrepo ile serbest depolama alanında hizmet verdiğini ve Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını vurguladı. Yekba Group’un sektörde her ne kadar genç bir firma olsa da, ticari hayatta tanınan bir firma olması nedeniyle ciddi cirolara ulaştıklarını belirten Andiç, firma olarak Türkiye’nin önde gelen ithalat ve ihracat firmalarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Karya Antrepo sektöre katıldı

Esenyurt Ambarlı Gümrük Müdürülüğü’ne bağlı olan Yekba Antrepo’nun yanı sıra, Anadolu Yakası’nda Erenköy Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Karya Antrepo isimli 2. şirketlerini kurduklarını belirten Andiç, projenin teknik özelliklerinden de bahsetti. 5 bin metrekaresi gümrüklü ve 3 bin metrekaresi serbest depo olarak hizmet verecek toplam 8 bin metrekare büyüklüğe sahip Karya Antrepo’da kuru yük, elektronik eşyalar,

tekstil, porselen grubu ürünler ve büyük şirketlerin otomotiv yedek parçaları gibi ürünlerin depolanması yapılacak. Yekba Group olarak önemli projeler üstlendiklerini ve çeşitli ihalelere girerek en iyi hizmeti sunabilmek adına büyük firmalarla lojistik sektörü özelinde partnerlik kurma ve proje ortaklığının gündemlerinde olduğunu sözlerine ekleyen Andiç, “Ülke ekonomisine ve sektöre nasıl daha faydalı oluruz diye düşünerek yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Ne kadar çok istihdam sağlarsak, o kadar çok ekonomiye katkıda bulunmuş oluruz. Hizmet sektöründe elimizden geldiğince yeni iş olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Gençlere istihdam kapısı aralamak, mesleğin inceliklerini öğretebilmek ve profesyonel kadrolar oluşturmak istiyoruz. Müşteri nezdinde memnuniyet sağlayabilmek, kaliteli hizmet vermek ve günün sonunda da başarıya ulaşabilmek ana gayemiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlar devam edecek

İstanbul’da farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı bir projenin şu an gündemlerinde olduğunu belirten Andiç, 2024’ün ortasında yeni bir antrepo yatırımıyla yatırımların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin müjdesini verdi. 2023 yılında Yekba Group’un faaliyetlerini genel olarak değerlendiren Andiç; verimli iş birlikleriyle müşterilerine en üst seviyede hizmet sunarak yoğun ve hareketli bir dönem geçirdiklerini ifade etti. Yekba Group olarak sektörde 3 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Andiç, “ Yekba bizim 3 yaşındaki çocuğumuz, Karya ise henüz bir bebek. Her geçen gün sunduğumuz kaliteli hizmetlerle çok daha verimli bir şekilde büyüyüp yükselme hedefiyle ülkemize nasıl fayda sağlayacaksak onu yapmak istiyoruz.” dedi.

 


16487-1.jpg

Gümrük antreposu, gümrük mevzuatına tabi eşyaların belirli koşullar altında gümrük gözetiminde saklandığı yerlerdir. İthal etmek istediğiniz eşyanın Türkiye’ye gelmesi durumunda, bazen ithalat işlemlerini ertelemek veya diğer prosedürleri tamamlamak için bir süre beklemek isteyebilirsiniz. Bu tür durumlarda, eşyanızı gümrük antreposuna yerleştirebilirsiniz.

Örneğin:

 • Gümrük vergilerini ödemeyi ertelemek isteyebilirsiniz, böylece eşyanız serbest dolaşıma alındığında vergileri ödersiniz.
 • İthalat için gereken izin belgesini almak için ek süreye ihtiyacınız olabilir.
 • Eşyanızın hatalı veya eksik olduğunu fark edebilir ve düzeltmeleri yapmadan önce eşyayı geri iade etmek isteyebilirsiniz.
 • Eşyanızı ithalat işlemlerini tamamlamadan önce depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak isteyebilirsiniz.

Gümrük antreposu, bu tür durumlar için gümrük gözetimi altında eşyanın saklandığı yerlerdir. İşletme sahibine “antrepo işleticisi” denir ve eşyanın gümrük beyanını yapacak kişiye veya bu kişinin haklarını devredeceği kişiye “kullanıcı” adı verilir.


karya-slide-01-1200x518.jpg

Antrepo; gümrük mevzuatına tabi olan eşyaların gümrük denetimi altında muhafaza edildiği ve ilgili dış ticaret işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli prosedürlerin uygulandığı bir depo türüdür. Eşyanın antrepoya yerleştirilmesi durumunda, muhafaza süresinde sınırlama olmaksızın saklanabilir ve bu süre boyunca vergi ödeme zorunluluğu olmayan bir gümrük rejimidir.

Antrepo Çeşitleri Antrepolar, yalnızca antrepo işletmecisinin kendi eşyasını muhafaza edebildiği “özel” antrepolar ve herkes tarafından kullanılabilen “genel” antrepolar olmak üzere iki türdedir. Eşyanın muhafaza edilmesi karşılığında antrepo işletmesiyle yapılan anlaşmaya “ardiye ücreti” denir; bu ücretin belirlenmesinde süre, hacim, nitelik ve benzeri faktörler önemlidir.

Başka bir kullanımı da ithalatçı pozisyonundaki bir firma için geçerlidir. Üçüncü ülke menşeli bir malı topluluk dışından ithal ederken, malın tamamını ülkeye sokarak tüm ithalat vergilerini ödemek istemiyorsa, malları bir gümrük antreposuna yerleştirerek sadece malın bulunduğu süre için ardiye masrafı öder. Malları iç pazarda satıldıkça, parti parti antrepodan çıkarır ve her parti mal için ithalat vergisini öder.

Antrepo Türleri Antrepolar; gümrük denetimi altındaki eşyanın veya belirli durumlarda ihraç edilen eşyanın yerleştirildiği genel ve özel antrepolar olarak ikiye ayrılır:

 1. Genel Antrepo: Eşyanın yerleştirilmesi için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F türlerinde olabilir ve bu türler arasında ayrılır.
  • A tipi Antrepo: İşletmeci, stok kayıtlarını tutar ve antrepoya yerleştirilen eşyada herhangi bir eksiklik olduğunda gümrük vergilerini ödemekle sorumludur. Bu, genel antrepo tipidir.
  • B tipi Antrepo: Antrepoya yerleştirilen eşyadan sorumlu kullanıcı, Gümrük Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca antrepo beyannamesini veren kişidir. Antrepo işletmecisinin sorumluluğu daha sınırlıdır ve antrepo sadece kiralanır. Stok kayıtları tutulmadığı için beyanname ve belgeler gümrük denetiminde belirleyici olur.
 2. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın yerleştirilebileceği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E türlerinde olabilir ve bu türler arasında ayrılır.
  • C tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu için antrepoya yerleştirilen eşyadan bu kişi sorumludur. Bu, özel antrepo türüdür.
  • D tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu ve Gümrük Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlendiği özel antrepo türüdür. Eşyanın antrepoya yerleştirildiği tarihteki değere dayalı olarak vergiler hesaplanır, böylece eşya kolaylaştırılmış bir şekilde serbest dolaşıma sokulabilir.
  • E tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu ve Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlendiği özel antrepo türüdür. İzin sahibinin depolama yeri antrepo olarak kabul edildiği veya depolama yeri olmasa bile, eşyaya antrepo rejimi uygulanır.